orthoshop

Alternative content

Контакти

ОРТОШОП ЕООД Изключителен дистрибутор за България/Търговец на едро.

Единен Национален номер
0700 100 61

София 1606
ул. Люлин планина 38
Т: 952 31 80 Ф: 852 62 18
М: 0887 817 323
office@orthoshop.bg
www.orthoshop.bg

Работно време:
делник: 9.00 - 17.00 ч.

МЕДИТЕКС ЕООД Дрогерия/Търговски обект за София.

София 1606
ул. Шандор Петьофи 28
Т: 851 03 16
М: 0879 101 562

Работно време:
делник: 9.00 - 19.30 ч.
събота: 10.00 - 18.00 ч.