orthoshop

Шийни яки и възглавници

Твърди шийни яки

 

Полутвърди шийни яки

 
 
 

Меки/леки шийни яки

 
 
 

Ортопедична възглавница

MORPHOLOGY MEMORY Foam Cervi + Pillow