orthoshop

ROM-R4602
Шарнирана шина за коляно
  • Обездвижване, осигурено от 2 приспособими латерални шини
  • Регулиране на артикулацията без инструмент, през 15° стъпки във флексия (от 0° до 120°) и екстензия (от 0° до 105°)
  • DropLock система със заключване през 15° стъпки от 0° до 105°
  • Регулиране на дължината без инструмент (проксимално и дистално)
  • Лесни за използване катарами
  • Универсален размерДопълнителна информация

Показания:
Шината е предназначена за пациенти, страдащи от тежко нараняване на връзките или при следоперативно лечение. Обиколката на бедрото на пациента трябва да съответства на диапазона на прилягане (до 80см/31.5инча), за минимална дължина на крака 58см(22инча).
- Обездвижване на коляното след операция и/или при рехабилитация (включително нараняване на връзките, пателарното сухожилие, ставния хрущял, менискуса, както и фиксирани или стабилни фрактури на тибиалното плато, кондилите, проксималната част на големия пищял или дисталната част на бедрената кост).
- Обездвижване на коляното след травма.
- Консервативно лечение на нараняване и/или разкъсване на коленните връзки.
- Нестабилност на коляното.


Инструкции за поставяне:
Моля обърнете се към ръководството за употреба включено в кутията на продукта.

Ключови думи
шина, колянна шина, имобилизираща шина, splint, knee splint, immobilization splint