orthoshop

MOBIDERM KIT3700
Памучен бинт
  • Памучен бинт, който е част от пакета Mobiderm Kit
  • Използва се за защита на кожата
  • Предлага се и самостоятелно извън комплекта