orthoshop

MOBIDERM KIT3700
Мобидерм Бинт
  • Патентован продукт за лечение на лимфедем от френската фирма Thuasne
  • Мобидерм бинтът е част от пакета Mobiderm Kit
  • Прилаге се като превръзка на крайника върху памучния бинт