orthoshop

MOBIDERM KIT3700
Компресивен бинт
  • Компресивен бинт с патентована маркировка на фирма Thuasne
  • Маркировката е предназначена да осигури контрол върху прилаганата компресия
  • Компресивният бинт се прилага с 2ра степен на компресия като 3ти слой върху бинта Mobiderm във фазата на редукция на едема.