orthoshop

Контакти

ОРТОШОП ЕООД Изключителен дистрибутор за България/Търговец на едро.

Единен Национален номер
0700 100 61

office@orthoshop.bg
www.orthoshop.bg


Дрогерия/Търговски обект за София
София 1606
ул. Шандор Петьофи 28
T: 0879 101 562

Работно време:
делник: 9.00 - 19.30 ч.
събота и неделя: 10.00 - 18.00 ч.